CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI TIÊU DÙNG

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

  • Mục đích thu thập thông tin cá nhân:
Zingxe có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin cá nhân của thành viên vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:
- Để xác minh danh tính người dùng;
- Để liên hệ cho mục đích hỗ trợ cung cấp Dịch vụ của Zingxe;
- Để cung cấp thông tin chính thức cho người mua liên hệ với thành viên khi bán hàng;
- Để kiểm tra và đánh giá dữ liệu trên Nền tảng của Zingxe;
- Để nhận diện người dùng và quản lý thông tin tài khoản;
- Để xác định người dùng truy cập trên Nền tảng;
- Để phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận;
- Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu tiếp thị;
- Để nghiên cứu và phân tích thông tin nhân khẩu họ;
- Để gửi các thông báo mà Zingxe cho rằng cần thiết hoặc thành viên sẽ quan tâm, trừ khi thành viên từ chối nhận những thông báo này;
- Để phân tích và đánh giá giúp cải thiện và nâng cấp Dịch vụ của Zingxe;
- Và bất kỳ mục đích nào mà Zingxe thông báo cho thành viên tại thời điểm xin sự cho phép của thành viên.

  •  Phạm vi thu thập thông tin cá nhân:
- Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website Zingxe bao gồm: Họ và tên, email, địa chỉ, số di động, số CMT/CCCD, tên showroom, địa chỉ showroom, số ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp, ảnh showroom. Đây là các thông tin mà Zingxe cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Zingxe liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Zingxe nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
- Thông tin cá nhân người dùng được thu thập, sử dụng theo quy định cụ thể tại Quy chế riêng tư và Chính sách bảo mật thông tin cá nhân cũng như phù hợp với quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.
- Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình cũng như mọi phát ngôn khi sử dụng dịch vụ của Zingxe. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Zingxe về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Những trường hợp được tiếp cận thông tin:

Zingxe có thể thu thập và chia sẻ các thông tin của thành viên cho bên thứ ba dưới dạng ẩn danh. Các bên thứ ba sẽ chỉ được sử dụng để thu thập, cung cấp thông tin của thành viên cho Zingxe, và sử dụng dữ liệu của thành viên dưới sự cho phép của Zingxe trong phạm vi cần thiết.
Các bên thứ 3 bao gồm:
- Các đối tác cung cấp các dịch vụ xử lý phân tích dữ liệu mà Zingxe thuê để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Zingxe.
- Các đối tác cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc gửi nhận thông báo (bằng SMS, email, cuộc gọi) đến thành viên
- Các đối tác trong hoạt động marketing
- Các đơn vị được chỉ định bởi cơ quan pháp luật Việt Nam
- Các đơn vị được Zingxe yêu cầu để bảo vệ an toàn và an ninh cho Dịch vụ
- Các chi nhánh và/hoặc công ty liên kết của Zingxe
- Các đối tác khác mà Zingxe tiết lộ vì một trong Mục đích thu thập thông tin cá nhân và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý thông tin cá nhân của thành viên vì một hoặc nhiều mục đích được đề cập bên trên.
- Ngoài ra, khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật, Zingxe có thể chia sẻ thông tin của thành viên nếu là hành động cần thiết để tuân thủ theo yêu cầu của các cơ quan đó.
- Trong các trường hợp trên, các đối tác chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật tương tự như Zingxe.vn và theo quy định của pháp luật.

3. Phạm vi sử dụng thông tin:

Website Zingxe.vn cam kết sử dụng thông tin Khách hàng để:
- Cung cấp các dịch vụ đến các Khách hàng;
- Cung cấp thông tin để thực hiện giao dịch giữa Khách hàng và Người bán;
- Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và website Zingxe.vn;
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
- Liên lạc trong các trường hợp đặc biệt
- Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhân và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Zingxe.vn;
- Trong trường hợp theo quy định của pháp luật, website Zingxe.vn có trách nhiệm hợp tác, cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng, thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện Kiểm sát, Tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của Khách hàng. Ngoài ra không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàng.

4. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Mọi trường hợp còn lại thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Zingxe.vn.
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:
Công ty cổ phần tư vấn và phụ tùng ô tô
Địa chỉ: Số 434 phố Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.39727272 - Fax: 024.39727266
Email: info@Zingxe.vn
Website: asc.vn
Người đại diện theo pháp luật: Ông Lương Đình Hùng – Chức vụ: Tổng Giám đốc

5. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Zingxe.vn thực hiện việc này.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website TMĐT Zingxe.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Zingxe.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
Email: info@Zingxe.vn
Số điện thoại: 0945 333 777

6. Cam kết khác của Zingxe trong việc bảo mật thông tin:

ASC cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho Zingxe trong quá trình sử dụng website Zingxe.vn được bảo mật.
• Không bán, chuyển giao dữu liệu thông tin cá nhân cho bên thứ ba, khi chưa được sự cho phép của thành viên. Tuy nhiên, Zingxe sẽ cung cấp thông tin trong trường hợp giao nhận sản phẩm đó cho bên thứ 3 là đơn vị vận chuyển. Thông tin được cung cấp bao gồm: Tên, địa chỉ, số điện thoại.
• Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Zingxe.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
• Nếu xét thấy thông tin của thành viên cung cấp trên Zingxe.vn là không chính xác, chung tôi sẽ tiến hành hủy toàn bộ những nội dung của thành viên đó được đăng tải trên Zingxe.vn
• Khách hàng cần cung cấp thông tin cá nhân trong các tình huống sau:
- Truy cập, sử dụng website;
- Yêu cầu báo giá, cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ;
- Đặt mua và sử dụng dịch vụ của website;
- Tham gia khảo sát ý kiến, dự thi có thưởng, hoặc các hoạt động ưu đãi, quảng bá khác;
- Đăng ký nhận tin thư, email quảng cáo hoặc các loại tin tức khác;
- Đăng ký tham dự tuyển dụng, gửi hồ sơ, lý lịch;
- Đơn vị tổ chức thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng trên website chỉ sau khi Khách hàng đã đăng ký tài khoản, tức đã được sự đồng ý trước của Khách hàng.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Cơ Chế Tiếp Nhận Và Giải Quyết Khiếu Nại Của khách hàng/ thành viên:
 + Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến các hoạt động tại Zingxe.vn sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết. Mọi khiếu nại của khách hàng có thể gửi về địa chỉ email: info@Zingxe.vn , điện thoại: 0945 333 777.
+ Khi không giải quyết được qua thương lượng, hòa giải như trên, bên bị vi phạm tập hợp các chứng cứ như email, tin nhắn … và liên lạc với Zingxe.vn, Zingxe sẽ liên lạc lại với người khiếu nại để giải quyết.
+ Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền của mình, Zingxe.vn sẽ đề nghị chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Zingxe.vn vẫn phối hợp hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất bên bị vi phạm.
Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.