Hướng dẫn tham gia bán xe nhanh

Nếu bạn muốn chiếc xe của mình được thanh khoản trong khoảng 1 tuần, hết thời gian bạn sẽ chọn bán cho ai trả giá lần lượt từ giá cao nhất trở xuống. Và phiên bán nhanh này cũng có thể kết thúc ngay khi bạn chấp nhận bán cho một khách hàng trả giá nào đó mặc dù thời gian phiên bán đấu giá nhanh đó vẫn còn. Lúc đó Zingxe sẽ dừng phiên và thông báo kết thúc phiên đấu giá này.

Nguyên tắc của bán xe nhanh là các bên chào giá bán và chào giá mua, khi bạn chốt bán cho ai trong số trả giá thì Zingxe sẽ gửi kết nối để hai bên đi đến các thủ tục mua bán.

Zingxe sẽ không tham gia vào quá trình trả giá, mua bán nhưng sẽ có trách nhiệm hỗ trợ thông tin để hai bên rõ ràng về thông tin trên bảng kiểm định, kiểm tra.

Các bước cần thực hiện để đăng tin bán nhanh cho chiếc xe của bạn:

     -   Đăng ký tài khoàn để trở thành thành viên của Zingxe

dang-ky-tai-khoan-zingxe

     -   Nhập đầy đủ thông tin xe theo form bán nhanh của Zingxe


     -   Thanh toán các khoản phí bao gồm: Phí mở phiên, phí đặt cọc (để đảm bảo không tham gia phá giá, phí sẽ hoàn lại nếu phiên đấu giá không thành công), phí kiểm định mức Premium