Phương tiện đang bán

Mua xe ô tô chưa bao giờ dễ dàng hơn tại Zingxe
 1. Wave
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda Wave RSX 110 Fi 2020

  14.5 triệu
  • 110 cc
  • Xe số
  • 5,000
 2. Wave
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda Wave RSX 110 Fi 2020

  11.5 triệu
  • 110 cc
  • Xe số
  • 5,000
 3. Wave
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda Wave RSX 2017

  7.800.000 đ
  • 110 cc
  • Xe số
  • 5,000
 4. Wave
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda Wave RSX 2016

  8.500.000 đ
  • 110 cc
  • Xe số
  • 5,000
 5. Wave
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda Wave S 2013

  7.500.000 đ
  • 110 cc
  • Xe số
  • 5,000
 6. Wave
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda Wave RSX 2011

  7.500.000 đ
  • 110 cc
  • Xe số
  • 10,000
 7. Wave
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda Wave RSX 2013

  8.500.000 đ
  • 110 cc
  • Xe số
  • 10,000
 8. Wave
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda Wave RSX 2017

  7.500.000 đ
  • 110 cc
  • Xe số
  • 5,000
 9. Wave
  Xe cũ
  Hồ Chí Minh

  Honda Wave 110 Alpha 2009

  4.500.000 đ
  • 109.16 cc
  • Xe số
  • 20,000
 10. Wave
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda Wave 110 Alpha 2021

  12.8 triệu
  • 109.16 cc
  • Xe số
  • 5,000
 11. Vespa
  Xe cũ
  Hà Nội

  Piaggio Vespa LXV 2018

  14.5 triệu
  • 124.5 cc
  • Xe ga
  • 5,000
 12. Vespa
  Xe cũ
  Hà Nội

  Piaggio Vespa Primavera 2022

  19.5 triệu
  • 124.5 cc
  • Xe ga
  • 5,000
 13. Vespa
  Xe cũ
  Hà Nội

  Piaggio Vespa Sprint 2021

  23.5 triệu
  • 124.5 cc
  • Xe ga
  • 5,000
 14. Vespa
  Xe cũ
  Hà Nội

  Piaggio Vespa LX 2018

  10 triệu
  • 124.5 cc
  • Xe ga
  • 5,000
 15. Vespa
  Xe cũ
  Hà Nội

  Piaggio Vespa LX 2016

  8.000.000 đ
  • 124.5 cc
  • Xe ga
  • 5,000
 16. Vespa
  Xe cũ
  Hồ Chí Minh

  Piaggio Vespa Sprint 2014

  44.5 triệu
  • 124.5 cc
  • Xe ga
  • 20,000
 17. Vespa
  Xe cũ
  Hà Nội

  Piaggio Vespa LXV 2019

  10.5 triệu
  • 124.5 cc
  • Xe ga
  • 10,000
 18. Vespa
  Xe cũ
  Hà Nội

  Piaggio Vespa Sprint 2022

  21.5 triệu
  • 124.5 cc
  • Xe ga
  • 5,000
 19. Vespa
  Xe cũ
  Hà Nội

  Piaggio Vespa LX 2012

  8.800.000 đ
  • 124.5 cc
  • Xe ga
  • 10,000
 20. Vespa
  Xe cũ
  Hà Nội

  Piaggio Vespa S125 2016

  15.5 triệu
  • 124.5 cc
  • Xe ga
  • 5,000
 21. Vespa
  Xe cũ
  Hà Nội

  Piaggio Vespa Primavera 2020

  20.5 triệu
  • 124.5 cc
  • Xe ga
  • 5,000
 22. Vespa
  Xe cũ
  Hà Nội

  Piaggio Vespa LX 2016

  12.4 triệu
  • 124.5 cc
  • Xe ga
  • 5,000
 23. Vespa
  Xe cũ
  Hà Nội

  Piaggio Vespa LX 2015

  11 triệu
  • 124.5 cc
  • Xe ga
  • 5,000
 24. Vespa
  Xe cũ
  Hà Nội

  Piaggio Vespa Sprint 2018

  32.5 triệu
  • 124.5 cc
  • Xe ga
  • 5,000
 25. Vespa
  Xe cũ
  Hà Nội

  Piaggio Vespa LX 2012

  14.5 triệu
  • 124.5 cc
  • Xe ga
  • 8,437
 26. SH Mode
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda SH Mode 125 2017

  32.5 triệu
  • 125 cc
  • Xe ga
  • 5,000
 27. SH
  Xe cũ
  Hồ Chí Minh

  Honda SH 150 2019

  88 triệu
  • 153 cc
  • Xe ga
  • 10,000
 28. SH
  Xe cũ
  Hồ Chí Minh

  Honda SH 125i 2022

  69.5 triệu
  • 125 cc
  • Xe ga
  • 10,000
 29. SH
  Xe cũ
  Hồ Chí Minh

  Honda SH 125 2017

  69 triệu
  • 124.9 cc
  • Xe ga
  • 20,000
 30. SH Mode
  Xe cũ
  Hồ Chí Minh

  Honda SH Mode 125 2015

  39 triệu
  • 125 cc
  • Xe ga
  • 20,000