Phương tiện đang bán

Mua xe ô tô chưa bao giờ dễ dàng hơn tại Zingxe
 1. Galeon
  Du thuyền cũ
  Hồ Chí Minh

  Albatross Galeon 660 Fly 2017

  34.6 tỷ
  • Thuyền máy trong
  • 380,000
 2. Yachts 1000
  Du thuyền mới
  Hải Phòng

  Ferretti Yachts 1000 2021

  4.5 tỷ
  • Thuyền máy trong
  • Nhập Khẩu
 3. Merry Fisher
  Du thuyền mới
  Quảng Ninh

  Jeanneau Merry Fisher 795 Marlin 2020

  2.5 tỷ
  • C9
  • Thuyền máy ngoài
  • Pháp
 4. Walk Around
  Du thuyền mới
  Quảng Ninh

  Jeanneau Walk Around 5.5 2020

  1.3 tỷ
  • C6
  • Thuyền máy ngoài
  • Pháp
 5. Walk Around
  Du thuyền mới
  Quảng Ninh

  Jeanneau Walk Around 9.0 2020

  4.6 tỷ
  • B6/C10
  • Thuyền máy ngoài
  • Pháp
 6. Merry Fisher
  Du thuyền mới
  Quảng Ninh

  Jeanneau Merry Fisher 605 Marlin 2020

  1.6 tỷ
  • C6/D6
  • Thuyền máy ngoài
  • Pháp
 7. Center Console
  Du thuyền mới
  Quảng Ninh

  Jeanneau Center Console 5.5 Serie2 2021

  1.3 tỷ
  • C6
  • Thuyền máy ngoài
  • Pháp
 8. Walk Around
  Du thuyền mới
  Quảng Ninh

  Jeanneau Walk Around 6.5 Serie3 2020

  2 tỷ
  • C8
  • Thuyền máy ngoài
  • Pháp
 9. Merry Fisher
  Du thuyền mới
  Quảng Ninh

  Jeanneau Merry Fisher 695 Serie2 2020

  2.2 tỷ
  • C8
  • Thuyền máy ngoài
  • Pháp
 10. Walk Around
  Du thuyền mới
  Quảng Ninh

  Jeanneau Walk Around 7.5 Serie2 2020

  2.5 tỷ
  • C9/D10
  • Thuyền máy ngoài
  • Pháp
 11. Center Console
  Du thuyền mới
  Quảng Ninh

  Jeanneau Center Console 9.0 New 2020

  4.5 tỷ
  • B8/C11
  • Thuyền máy ngoài
  • Pháp
 12. Day Cruiser
  Du thuyền mới
  Quảng Ninh

  Jeanneau Day Cruiser 7.5 Serie2 2019

  2.8 tỷ
  • C7
  • Thuyền máy ngoài
  • Pháp
 13. Merry Fisher
  Du thuyền mới
  Quảng Ninh

  Jeanneau Merry Fisher 695 Marlin Serie2 new 2020

  2.1 tỷ
  • C8
  • Thuyền máy ngoài
  • Pháp
 14. Merry Fisher
  Du thuyền mới
  Quảng Ninh

  Jeanneau Merry Fisher 1095 Fly New 2020

  9.2 tỷ
  • B8/C10
  • Thuyền máy ngoài
  • Pháp
 15. Walk Around
  Du thuyền mới
  Quảng Ninh

  Jeanneau Walk Around 12.5 New 2020

  12.7 tỷ
  • B11/C12
  • Thuyền máy ngoài
  • Pháp
 16. Day Cruiser
  Du thuyền mới
  Quảng Ninh

  Jeanneau Day Cruiser 6.5 2020

  2 tỷ
  • C7
  • Thuyền máy ngoài
  • Pháp
 17. Merry Fisher
  Du thuyền mới
  Quảng Ninh

  Jeanneau Merry Fisher 1095 2020

  8 tỷ
  • B8/C10
  • Thuyền máy ngoài
  • Pháp
 18. Merry Fisher
  Du thuyền mới
  Quảng Ninh

  Jeanneau Merry Fisher 895 Marlin 2020

  6.5 tỷ
  • C10/B6-C8
  • Thuyền máy ngoài
  • Pháp
 19. Center Console
  Du thuyền mới
  Quảng Ninh

  Jeanneau Center Console 7.5 Serie2 2020

  2.3 tỷ
  • C9
  • Thuyền máy ngoài
  • Pháp