Phương tiện đang bán

Mua xe ô tô chưa bao giờ dễ dàng hơn tại Zingxe
 1. 3
  Phương tiện cũ
  Hà Nội

  Mazda 3 1.5 AT 2018

  649 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 30,000
 2. 3
  Phương tiện cũ
  Thái Nguyên

  Mazda 3 1.5 Luxury 2019

  560 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 25,000
 3. 3
  Phương tiện cũ
  Thái Nguyên

  Mazda 3 1.5 Deluxe 2020

  695 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 30,000
 4. 3
  Phương tiện cũ
  Thái Nguyên

  Mazda 3 1.5 Luxury 2017

  540 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 30,990
 5. 3
  Phương tiện cũ
  Cần Thơ

  Mazda 3 1.5 AT Sedan 2016

  485 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 122,000
 6. 3
  Phương tiện cũ
  Quảng Ninh

  Mazda 3 Facelift 2017

  520 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 95,000
 7. 3
  Phương tiện cũ
  Cần Thơ

  Mazda 3 1.5 AT 2016

  485 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 109,000
 8. 3
  Phương tiện cũ
  Quảng Ninh

  Mazda 3 1.5 Luxury 2020

  690 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 50,000
 9. 3
  Phương tiện cũ
  Đà Nẵng

  Mazda 3 1.5 AT 2018

  575 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 48,000
 10. 3
  Phương tiện cũ
  Hà Nội

  Mazda 3 1.5 Luxury 2020

  680 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 25,000
 11. 3
  Phương tiện cũ
  Hà Nội

  Mazda 3 1.5 AT Sedan 2016

  520 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 35,000
 12. 3
  Phương tiện cũ
  Quảng Ninh

  Mazda 3 1.5 Luxury 2020

  680 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 20,000
 13. 3
  Phương tiện cũ
  Hà Nội

  Mazda 3 1.5 AT Sedan 2019

  608 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 25,000
 14. 3
  Phương tiện cũ
  Hà Nội

  Mazda 3 1.5 AT 2018

  560 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 48,000
 15. 3
  Phương tiện cũ
  Hà Nội

  Mazda 3 1.5 AT 2016

  440 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 70,000
 16. 3
  Phương tiện cũ
  Hà Nội

  Mazda 3 1.5 AT Sedan 2016

  499 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 50,000
 17. 3
  Phương tiện cũ
  Hà Nội

  Mazda 3 1.5 AT 2018

  579 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 35,000
 18. 3
  Phương tiện cũ
  Hà Nội

  Mazda 3 1.5 AT Sedan 2018

  569 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 35,000
 19. 3
  Phương tiện cũ
  Hà Nội

  Mazda 3 1.5 AT 2016

  510 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 20,000
 20. 3
  Phương tiện cũ
  Quảng Ninh

  Mazda 3 S 1.6 AT 2013

  379 triệu
  • 1.6 L
  • AT - Số tự động
  • 70,000
 21. 3
  Phương tiện cũ
  Hà Nội

  Mazda 3 1.5 Sport Luxury 2021

  719 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 800
 22. 3
  Phương tiện cũ
  Hà Nội

  Mazda 3 1.5 Premium 2021

  745 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 15,000
 23. 3
  Phương tiện cũ
  Quảng Ninh

  Mazda 3 1.5 AT 2017

  555 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 60,000
 24. 3
  Phương tiện cũ
  Quảng Ninh

  Mazda 3 1.5 Luxury 2020

  680 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 20,000
 25. 3
  Phương tiện cũ
  Hà Nội

  Mazda 3 S 1.6 AT 2012

  360 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 69,000
 26. 3
  Phương tiện cũ
  Hà Nội

  Mazda 3 2.0 AT 2018

  550 triệu
  • 2.0 L
  • AT - Số tự động
  • 30,000
 27. 3
  Phương tiện cũ
  Hà Nội

  Mazda 3 1.5 AT 2019

  630 triệu
  • 1.5
  • AT
  • 25,000
 28. 3
  Phương tiện cũ
  Hà Nội

  Mazda 3 1.5 Luxury 2019

  599 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 40,000
 29. 3
  Phương tiện cũ
  Hà Nội

  Mazda 3 1.5 Luxury 2021

  690 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 31,000
 30. 3
  Phương tiện cũ
  Hà Nội

  Mazda 3 1.5 Premium 2021

  745 triệu
  • 1.5 L
  • AT - Số tự động
  • 15,000