Phương tiện đang bán

Mua xe ô tô chưa bao giờ dễ dàng hơn tại Zingxe
 1. Sirius
  Xe cũ
  Hà Nội

  Yamaha Sirius Fi 2015

  12.5 triệu
  • 115 cc
  • Xe số
  • 40,000
 2. Super Cup 70
  Xe cổ
  Hà Nội

  Honda Super Cup 70 1991

  17 triệu
  • 70 cc
  • Xe số
  • 700,000
 3. SH
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda SH 150i ABS 2020

  117.5 triệu
  • 150 cc
  • Xe ga
  • 4,000
 4. PCX
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda PCX 125 2017

  38.5 triệu
  • 125
  • Xe ga
  • 17,000
 5. SH
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda SH 150i ABS 2018

  93.9 triệu
  • 150 cc
  • Xe ga
  • 7,000
 6. SH
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda SH 125i CBS 2017

  73 triệu
  • 125 cc
  • Xe ga
  • 15,000
 7. SH
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda SH 125i CBS 2021

  80.5 triệu
  • 125 cc
  • Xe ga
  • 5,000
 8. SH
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda SH 150i CBS 2018

  84.5 triệu
  • 150 cc
  • Xe ga
  • 12,000
 9. SH
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda SH 125 2016

  61.5 triệu
  • 124.9 cc
  • Xe ga
  • 18,000
 10. SH
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda SH 125i CBS 2022

  89 triệu
  • 125 cc
  • Xe ga
  • 1,000
 11. SH Mode
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda SH Mode 125 2021

  68.5 triệu
  • 125 cc
  • Xe ga
  • 5,000
 12. Liberty
  Xe cũ
  Hà Nội

  Piaggio Liberty 125 2016

  27 triệu
  • 124 cc
  • Xe ga
  • 10,000
 13. SH
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda SH 150i ABS 2019

  112 triệu
  • 150 cc
  • Xe ga
  • 9,000
 14. Airblade
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda Airblade 125 FI 2021

  35 triệu
  • 125 cc
  • Xe ga
  • 5,000
 15. SH
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda SH 150i ABS 2022

  108 triệu
  • 150 cc
  • Xe ga
  • 1,200
 16. Sirius
  Xe cũ
  Hà Nội

  Yamaha Sirius Fi 2018

  8.000.000 đ
  • 115 cc
  • Xe số
  • 5,000
 17. Vision
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda Vision 110 2019

  28 triệu
  • 108 cc
  • Xe ga
  • 5,000
 18. SH
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda SH 150i 2014

  58 triệu
  • 150 cc
  • Xe ga
  • 20,000
 19. MSX
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda MSX 125 2019

  18.5 triệu
  • 125 cc
  • Xe số
  • 5,000
 20. Winner
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda Winner X 2021

  32 triệu
  • 150 cc
  • Xe côn tay
  • 10,000
 21. SH
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda SH 150i ABS 2022

  108 triệu
  • 150 cc
  • Xe ga
  • 900
 22. Airblade
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda Airblade 125 FI 2018

  30.5 triệu
  • 125 cc
  • Xe ga
  • 10,000
 23. Airblade
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda Airblade 125 FI 2018

  22.5 triệu
  • 125 cc
  • Xe ga
  • 5,320
 24. SH
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda SH 125 2017

  50 triệu
  • 124.9 cc
  • Xe ga
  • 8,920
 25. PCX
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda PCX 125 2019

  23.5 triệu
  • 124.9 cc
  • Xe ga
  • 7,300
 26. Exciter
  Xe cũ
  Hà Nội

  Yamaha Exciter 150 RC 2019

  25 triệu
  • 149.7 cc
  • Xe côn tay
  • 7,000
 27. CBR
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda CBR 150 R 2018

  19 triệu
  • 149.4 cc
  • Xe côn tay
  • 7,000
 28. Wave
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda Wave RSX 110 Fi 2021

  13 triệu
  • 110 cc
  • Xe số
  • 5,000
 29. Vision
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda Vision 110 2019

  28 triệu
  • 108 cc
  • Xe ga
  • 5,000
 30. CBR
  Xe cũ
  Hà Nội

  Honda CBR 150 R 2018

  29 triệu
  • 149.4 cc
  • Xe côn tay
  • 5,000