Theo dữ liệu từ Cổng thông tin Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến 31 tháng 12/2021, tổng số ô tô đang lưu hành tại Việt Nam là 4,554,590 chiếc ô tô các loại và bao gồm cả xe cá nhân, các cơ quan tổ chức (trừ xe Quân đội).

Thông tin từ Tổng cục Thống kê, dân số trung bình của Việt Nam năm 2021 là 98,564,407 người.

Như vậy, ở nước ta cứ 1.000 người sở hữu 46 xe ô tô và với doanh thu bán xe hàng năm trên dưới 400 ngàn xe thì phải 10 năm nữa số xe mới tăng lên khoảng 10 triệu xe.