Mọi chuyện có thể xảy ra? Ngày nay, không ít những công trình như căn nhà, cầu cống, nhà máy hay máy tính, rô bốt người ta có thể mua về và lắp ráp lấy. Việc này mấy chục năm trước có ai dám nghĩ đến?

Xe hơi sao lại không thể?

Nếu quan sát các bước tiến của xe hơi, chúng ta thấy nó dần mang tính ráp lại nhiều hơn là sản xuất?

Có khác là một chiếc xe hơi cần qua các công đoạn kiểm tra để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông với tốc độ kinh hoàng? Nhưng khó nhất là phần động cơ thì nay đã chuyển sang mỗi “cục pin và cục mô tơ” thì việc khó này giờ chỉ còn là “nhấc ra và nhấc vào”?

Nếu các thiết bị khác của xe hơi cũng được kiểm định trước và quy trình ráp được “bình dân hóa” trở nên dễ dàng thì sao lại không có những chiếc xe hơi ráp theo sở thích của mình nhỉ?