Trong bối cảnh khủng hoảng COVID-19, thị trường toàn cầu của ngành Du thuyền tăng trưởng hơn 4% so với quy mô 64,1 tỷ USD vào năm 2020.

Dẫn đầu là thị trường Mỹ đạt khoảng 18,9 tỷ USD và thị trường Trung Quốc tăng trưởng tốc độ CAGR 3,9.

Theo dự báo, thị trường Du thuyền toàn cầu đến năm 2027 sẽ đạt doanh số khoảng gần 85 tỷ USD và tốc độ CAGR (Compound Annual Growth Rate) từ 3,8 đến 4%.

Thị trường Trung Quốc được dự báo có quy mô lên đến hơn 15 tỷ USD và lĩnh vực kinh doanh này cũng sẽ đạt tốc độ tăng trường cao ở các quốc gia như Nhật Bản, Canada và Đức.

Du thuyền là một sản phẩm xa xỉ nên bức tranh kinh kế cũng phần nào được phản ánh qua sự tăng trưởng hay giảm sút khi nhìn trên biểu đồ doanh số của ngành Du thuyền.

thi-truong-du-thuyen