Năm 2021, doanh số ô tô toàn cầu tăng trưởng 5%, tương ứng với khoảng 82,1 triệu xe ô tô các loại (xe du lịch, xe tải và xe thương mại hạng nhẹ).

Tuy nhiên, so với trước đại dịch đã giảm hơn 9%. Doanh số năm 2019 đạt 89,6 triệu xe.

Trung Quốc là thị trường vẫn giữ sự tăng trường, dẫn đầu thế giới về lượng xe tiêu thụ. Năm 2021 tăng trưởng 4% đạt doanh số 26,3 triệu chiếc những vẫn còn thấp hơn mức 6% của năm 2020 so với năm 2019.

Năm 2021 thị trường Mỹ cũng tăng trưởng 4% đạt doanh số 15 triệu xe nhưng vẫn kém 2 triệu chiếc so với năm 2019.

Để trở lại con số như năm 2019, ngành ô tô toàn thế giới năm 2022 phải đạt được mức tăng trưởng hơn 9%.