Theo Research And Markets, thị trường xe ô tô thương mại toàn cầu dự báo năm 2022 sẽ đạt khoảng 811,29 tỷ USD, đạt tốc độ tăng trưởng (CAGR) là 12,7%.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo, thị trường các dòng xe thương mại dự kiến sẽ tăng lên 1.237,72 tỷ đô la vào năm 2026, tăng trưởng trung bình khoảng 11%.

Các nhà sản xuất thương mại bao gồm Volkswagen, Daimler, Man, Scania, Iveco, Toyota, Peugeot, General, Ford, SAIC, Hyundai, Volvo, Kia và một số thương hiệu của Trung Quốc.

Bắc Mỹ là khu vực lớn nhất trong thị trường xe thương mại vào năm 2021. Châu Á Thái Bình Dương là khu vực lớn thứ hai trong thị trường xe thương mại. Các khu vực được đề cập trong báo cáo này là Châu Á - Thái Bình Dương, Tây Âu, Đông Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi.

xe-o-to-thuong-mai