Toyota Việt Nam đã thông báo triệu hồi 1.325 chiếc xe, trong đó có 930 chiếc Toyota Land Cruiser 300 (giai đoạn sản xuất từ 11/5/2021 đến 9/1/2024) và 395 chiếc Lexus LX 600 (giai đoạn sản xuất từ 2/8/2021 đến 25/12/2023) để cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tự động (AT).

Việc kiểm tra và cập nhật phần mềm sẽ giải quyết được nguy cơ khi xe đang để ở vị trí số N (số mo hay số 0) có thể tự di chuyển.

Các khách hàng sở hữu phương tiện trong diện ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo mời mang xe đến kiểm tra tại đại lý. Hãng sẽ tiến hành cập nhật lại phần mềm điều khiển hộp số miễn phí. Thời gian kiểm tra và sửa chữa/cập nhật dự kiến khoảng 30 phút/xe.