Theo các đại lý Ford, từ ngày 1/4 tới, giá Everest bản Titanium tăng 12-16 triệu, Territory tăng 10-19 triệu, còn Explorer tăng 40 triệu đồng.

 Lý do tăng giá đến nay các đại lý chưa được hãng thông báo.

Everest-phien-ban-Sport

Everest Sport - giá mới 1,190 tỷ đồng - giá cũ 1,178 tỷ đồng

Everest-phien-ban-Titanium

Everest Titanium - giá mới 1,312 tỷ đồng - giá cũ 1,299 tỷ đồng

Everest-phien-ban-Titanium-plus

Everest Titanium+ - giá mới 1,484 tỷ đồng - giá cũ 1,468 tỷ đồng

Territory-phien-ban-Titanium

Territory Titanium - giá mới 919 triệu đồng - giá cũ 909 triệu đồng

Territory-phien-ban-Titanium-X

Territory Titanium X - giá mới 1,004 tỷ đồng - giá cũ 954 triệu đồng

Explorer-2023

Explorer - giá mới 2,389 tỷ đồng - giá cũ 2,349 tỷ đồng.