Ngày 2/2/2023, Lexus Việt Nam đã thông báo triệu hồi 64 xe để thay thế cụm thông hơi bình nhiên liệu, những mẫu xe này gồm 13 chiếc GS 200t, 38 chiếc GS 350 và 13 chiếc RC 200t.

lexus-GS-350

Lexus-GS-350

lexus-GS-200t

Lexus-GS-200t

lexus-RC-200t

Lexus-RC-200t

Ba mẫu xe này sản xuất trong khoảng thời gian từ 11/09/2012 - 10/11/2017.

Cụm thông hơi bình nhiên liệu (bao gồm bộ kiểm soát hơi nhiên liệu) là thiết bị phụ tùng lắp trang bị trên ba mẫu xe này, có chức năng ngăn ngừa hơi nhiên liệu sinh ra trong bình thoát trực tiếp ra môi trường.

 Các chiếc xe nằm trong đợt triệu hồi này được thay thế miễn phí tại các đại lý Lexus trong toàn quốc.