Năm 2010, tỷ lệ sở hữu ô tô cao nhất là Đông Nam Bộ với 100 hộ dân có 2.4 xe ô tô.

Theo khảo sát năm 2020, tỷ lệ sở hữu ô tô trên 100 hộ dân ở Đồng bằng sông Hồng là 7,2 chiếc. Tiếp theo là vùng Trung du miền núi phía Bắc với 5,4 chiếc và vị trí thứ ba thuộc vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

Tây Nguyên đứng thứ tư với 4,3 chiếc. Theo sau là Đông Nam Bộ với 4,2 chiếc và cuối cùng là Đồng bằng sông Cửu Long với 1,7 chiếc trên mỗi 100 hộ dân.

ty-le-so-huu-o-to

Cơ cấu sở hữu sau 10 năm đảo chiều, từ vị trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Bộ chỉ đứng vị trí thứ 3 sau khu vực miền Bắc và miền Trung.

Cũng theo khảo sát, tỷ lệ ô tô ở khu vực dịch vụ kinh doanh cao hơn khu vực nông nghiệp và qua đây lý giải bức tranh kinh tế, khu vực phát triển dịch vụ nhanh ở khu vực miền Bắc và miền Trung trong khi Đông Nam Bộ đang dẫn đầu về ngành nông nghiệp.