Kết quả này là sự bứt tốc ngoạn mục của MG, từ vị trí thứ 9 tại thị trường này vào năm trước.

Lý giải cho sự thành công nhanh chóng của MG ở Úc, các chuyên gia cho rằng, đất nước Kangaroo thuộc trong liên hiệp Anh và vì thế, thương hiệu của Anh sẽ dễ dàng như trở về nhà.

Một lý do khác là MG có các model xe như HS, ZS, MG3 cùng với các phiên bản xe điện (EV) rất thu hút giới trẻ vì thiết kế đẹp và tính năng động cao.