Cục đăng kiểm đang đặt ra mục tiêu thực hiện miễn đăng kiểm lần đầu cho xe ô tô mới từ ngày 1/7/2023. Nếu được áp dụng, đối tượng là các xe ô tô sản xuất mới, lưu kho trong vòng 23 tháng, kể từ ngày xuất xưởng.

Như vậy, thay vì mang xe đến trung tâm Đăng kiểm, chủ xe ô tô mới chỉ cần mang giấy đăng ký tới trung tâm đăng kiểm để nhận tem kiểm định về tự dán, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận và phí bảo trì đường bộ; không phải nộp tiền dịch vụ đăng kiểm.

Tuy nhiên, chu kỳ đăng kiểm lần đầu vẫn giữ nguyên là 30 tháng đối với ô tô dưới 9 chỗ; 24 tháng với xe tải.