Động cơ truyền thống đã phục vụ con người hàng trăm năm và nó cũng đã góp phần kéo hàng tỷ tỷ con người xích lại gần nhau? Ấy thế, thời thế thế thời nên giờ nó đang bị hắt hủi?

Xe điện dường như là “kẻ thọc gậy bánh xe” trong câu chuyện thế kỷ này, mặc dù để giải quyết vấn nạn môi trường cũng không chỉ có duy nhất lựa chọn là xe điện?

Trước xe điện thuần, người ta cũng đã có giải pháp xe lai (hybrid) để giảm khí phát thải nhưng bây giờ người ta cần nói “zero” chứ không phải là giảm bao nhiêu %?

dong-co-hydro

Thực tế, đang có một phương pháp có thể sẽ giải quyết tận gốc vấn để “tài nguyên và môi trường” là hydro, nhưng khả năng do xe điện đang quá “trend” nên các nhà khoa học, sản xuất ô tô đã bỏ lửng hoặc chưa đề cao vấn đề thực sự cần kíp của môi trường với bài toán kinh tế?

“Chân lý vẫn là chân lý và lý lẽ của khoa học là tiến đến lợi ích cho nhân loại, nên rất có thể một ngày nào đó, rất gần thôi, cả làng, cả nước lại nắm tay nhau kéo ào sang xe hydro”.