Theo dự báo của các chuyên gia ngay từ đầu năm 2023, thế giới sẽ tiêu thụ khoảng 75.5 triệu ô tô, tăng 6% so với năm 2022.

Tuy nhiên, con số thực tế đã lên đến gần 86 triệu chiếc, tăng 8,9% so với năm 2022.

Như vậy, mỗi ngày người tiêu dùng trên khắp các châu lục móc hầu bao để mua hơn 25.000 chiếc xe.

Kết quả rất tốt này của toàn ngành ô tô có nhiều nguyên nhân nhưng trọng yếu là nền kinh tế các quốc gia đã được phục hồi sau đại dịch, các hoạt động sản xuất, chuỗi cung ứng đã trở lại trạng thái bình thường.

Năm 2024 con số sẽ là bao nhiêu? Theo dự báo của các nhà kinh tế, doanh số ô tô toàn ngành sẽ đạt khoảng 88.3 triệu chiếc nhưng zingxe có cách dự đoán khác, nên con số thực tế có thể đạt 89.1 triệu chiếc.