Dự thảo mới được Bộ Tài chính đưa ra dựa trên dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và điều này sẽ tác động đến thị trường Việt Nam.

Ngày 3/11, Chính phủ đã có tờ trình số 621/TTr-CP báo cáo Quốc hội tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT (VAT) như nội dung chính sách giảm thuế GTGT đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị quyết số 101/2023/QH15 trong thời gian từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Ngày 29/11/2023, Quốc hội đã thông qua chính sách này và giao Chính phủ hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện.

Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định chính sách giảm thuế GTGT 2% và gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan theo quy trình, thủ tục rút gọn. Nội dung dự thảo Nghị định trên cơ sở kế thừa toàn bộ các nội dung đã được quy định tại Nghị định số số 44/2023/NĐ-CP.

Trong dự thảo, các mẫu xe máy dưới 125cc, ô tô tải, ô tô chuyên dùng và xe buýt trên 24 chỗ ngồi không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, cũng được đề xuất tiếp tục được hưởng mức thuế VAT còn 8% trong thời gian chính sách có hiệu lực (dự kiến từ 1/1/2024 đến hết 30/6/2024). Bên cạnh đó, xe máy điện cũng không có trong danh sách chịu thuế TTĐB nên cũng được hưởng thuế suất ưu đãi này.