Năm 2022, lần đầu tiên doanh số ô tô điện đạt mức 7,8 triệu xe, chiếm 10% tổng lượng xe bán ra trên toàn thế giới.

So với năm 2021, doanh số xe ô tô điện tăng đến 68% và trong số này, không bao gồm các mẫu xe sử dụng động cơ lai Hybrid.

Trong số các thị trường tiêu biểu, Trung Quốc là thị trường ô tô lớn, tiêu thụ xe điện chiếm khoảng 2/3 số lượng xe bán ra trên toàn cầu.

xe-o-to-dien-trung-quoc

Tiếp theo, thị trường Đức có lượng xe điện bán ra chiếm 25% số ô tô mới năm 2022. Thị trường Mỹ xe điện cũng chiếm được 5,8% thị phần.

Tuy nhiên, năm 2023 các yếu tố về kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến nhu cầu mua ô tô nói chung và áp lực này có thể không mang lại kết quả tốt cho ngành sản xuất ô tô điện như năm 2022?