Bằng lái xe ô tô quốc tế IDP (International Driving Permit) do Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam cấp sử dụng hợp pháp ở trên 85 nước tham gia công ước Viena.

IDP cấp cho tất cả công dân Việt Nam hoặc nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam, có bằng lái xe Việt Nam thẻ nhựa PET mới đều có thể đổi sang bằng lái xe quốc tế IDP.

Bằng lái xe quốc tế IDP là một quyển sổ gồm nhiều trang được in song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh ghi các thông tin cơ bản của IDP, nhưng không có bằng thẻ nhựa kèm theo. Khi sử dụng tại nước ngoài, lái xe phải kèm theo bằng lái xe Việt Nam thì mới hợp pháp.

Hạng xe được phép điều khiển của IDP tương ứng với các hạng xe của bằng lái xe của Việt Nam cấp và có thời hạn cấp không quá 3 năm.

Dưới đây là danh sách 85 nước theo như công ước Viena mà bằng lái xe quốc tế do Việt Nam cấp có giá trị sử dụng ở các nước tham gia công ước này:

Tổng cục đường bộ Việt Nam:

• Địa chỉ: Lô D20 - Khu Đô thị Cầu Giấy - Hà Nội.

• Điện thoại:04.38571444