Bằng lái xe quốc tế IAA (International Automobile Association) là của hiệp hội ô tô quốc tế IAA có trụ sở đặt tại New York cấp.

Bằng lái xe quốc tế IAA được dịch ra 29 thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Việt và 1 thẻ card (bao gồm ảnh, tên tuổi và quốc tịch) và nó có đầy đủ tính chất pháp lý, có giá trị sử dụng nếu được Quốc gia tham gia hiệp ước giao thông đường bộ ký và chấp nhận.

Người sở hữu Bằng lái xe quốc tế IAA có thể sử dụng nó lưu thông trên 196 quốc gia, vùng lãnh thổ bao gồm Mỹ, Úc, Canada, Đông Nam Á, tất cả các nước ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, một số nước ở Bắc Âu. Tuy nhiên, Việt Nam mới chỉ công nhận bằng lái xe quốc tế IDP (International Driving Permit).

Bằng lái xe quốc tế IAA có thời gian cấp lên đến 10 năm hoặc hơn và thủ tục cấp cũng không phức tạp. Nếu đủ các điều kiện dưới đây sẽ được cấp nhanh chóng trong vòng 12 ngày:

• Hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân

• Giấy phép lái xe Việt Nam

• 1 tấm ảnh 5×5 hoặc 3×4 hoặc 4×6

• Thông tin về cân nặng, chiều cao và mẫu chữ ký của chủ sở hữu bằng lái xe.