Tại vòng thử nghiệm cuối cùng của Latin NCAP, 1 chiếc xe điện đến từ Trung Quốc là JAC E10x đã không thể vượt qua được. Đây là cuộc thử nghiệm bắt buộc để có thể đưa xe ra đại lý và đã không diễn ra như ý của hãng xe.

Nội dung chiếc xe điện JAC E10x thử nghiệm bao gồm về tác động trực diện, tác động bên, va chạm mạnh và khả năng bảo vệ người đi bộ. Kết quả mà mẫu xe này đạt được là 0% ở người lớn, 6.34% ở trẻ em, 20.25% ở bảo vệ người đi bộ và người đi đường dễ bị tổn thương, và 6.98% ở hỗ trợ an toàn. Kết quả đánh giá chung sau thử nghiệm của mẫu xe này đạt 0 sao.

JAC-E10x