Nền công nghiệp ô tô Mỹ không phải đi đầu nhưng lại là nhân tố để ô tô trở nên phổ biến đến mọi tầng lớp dân chúng.

Trong số hàng trăm hãng ô tô Mỹ, với rất nhiều sáng tạo và có công thúc đẩy nền công nghiệp này của Mỹ nói riêng và thế giới nói chung thì hãng Ford Motor có đóng góp to lớn nhất. Và người sáng lập là Henry Ford, được mệnh danh là vua xe hơi thời đó thực sự là người có công đầu “công nghiệp hóa” dây chuyền sản xuất xe hơi để xóa sổ xe ngựa, một trong những phương tiện tưởng chừng như không thể thay thế lúc bấy giờ.

Sau 100 năm, người ta lại nhắc đến một nhân vật có thể xóa sổ “trái tim” của chiếc xe truyền thống mà ngày xưa ngài Ford đã từ đó mà biến các cỗ máy ăn cỏ sang ăn xăng dầu.