Rất nhiều trường hợp do sơ suất của chủ xe hoặc người bán xăng dầu nên đổ nhầm xăng vào xe động cơ dầu/diesel và ngược lại.

Xăng và dầu đều là sản phẩm chưng cất từ dầu thô nhưng xăng được phân loại bằng chỉ số octan (khả năng chống kích nổ) và dầu được phân loại bằng chỉ số cetan (tốc độ bốc cháy phụ thuộc vào chỉ số này).

Vì thế, nếu xảy ra trường hợp đổ nhầm dầu vào xăng hay xăng vào dầu đều cần tháo bình ra xúc sạch và đổ lại nhiên liệu.

Và cũng cần phải làm sạch đường nhiên liệu từ bình xăng/dầu đến vòi phun, bơm dầu.

o-to-do-nham-xang-hay-dau-phai-lam-gi

Trường hợp đổ nhầm xăng vào xe động cơ dầu/diesel khởi động có thể dẫn đến kích nổ, phá hỏng các chi tiết trong động cơ.

Đối với trường hợp đổ nhầm dầu vào động cơ xăng thì ít nguy hại hơn, bởi nếu lượng dầu lớn nhiên liệu sẽ không thể bị đốt cháy nhưng nếu lượng dầu ít thì động cơ vẫn có thể hoạt động nhưng sẽ khói và giảm hiệu suất của động cơ.