Theo VAMA (Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam), trong tháng 7 đầu năm nay, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 30.254 xe, tăng 20% so với tháng 6 và tăng tới 88% so với tháng 7/2021 cùng kỳ năm ngoái khi còn đang thực hiện lệnh giãn cách.

Trong số 30.254 xe được bán ra có 23.087 xe du lịch, 6.945 xe thương mại và 222 xe chuyên dụng. Xe du lịch tăng trưởng 30%, xe thương mại tăng 1,8% nhưng xe chuyên dụng lại giảm 57% so với tháng trước.

Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 13.759 xe, tăng 25% so với tháng 6 và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 16.495 xe, tăng 17% so với tháng 6.

Cũng theo báo cáo của VAMA, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 7/2022 đạt 232.094 xe, tăng 39% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, xe ô tô du lịch đạt 181.022 xe, tăng 57%; xe thương mại đạt 47.443 xe, giảm 0,5% và xe chuyên dụng đạt 3.629 xe, tăng 3% so với năm 2021.