Có thể trong lịch sử, có nhiều cuộc khủng khoảng kinh tế xảy ra và sự gián đoạn do chiến tranh nhưng có lẽ chưa bao giờ có câu chuyện như thời nay.

Có những chuyện tường chừng chỉ có trong chuyện hoang đường nhưng sự thật đã xảy ra. Báo chí gần đây đăng tải nhiều câu chuyện thiếu chip, thiếu linh kiện, gián đoạn logistic... làm cho các hãng ô tô không thể cung cấp đủ xe cho thị trường.

gian-doan-logistic

Nhiều trường hợp kỳ quặc như hãng Ford thu xếp đủ hết chíp, linh kiện và sau khi xe lắp ráp xong cũng chưa thể giao cho khách hàng chỉ vì... thiếu logo hãng xe, thậm chí thiếu cả logo tên xe.

Rồi bãi Mercedes-Benz hàng ngàn chiếc đậu kín sân bay bỏ hoang thì thiếu chip, thiếu linh kiện bán dẫn.

Những chiếc xe cũ nát vẫn có người mua và bán, chiếc xe chạy hai ba năm đã không bị khấu hao mà còn thu được lời thêm vài ngàn.

Thực tế, gần như các hãng xe trên thế giới đều thiếu hụt linh kiện, chip và bị gián đoạn logistic dẫn đến thiếu hụt xe trầm trọng và việc này đã làm đảo lộn hết kế hoạch sản xuất cũng như lý thuyết “toàn cầu” đang phải xem xét lại một cách nghiêm túc.

thieu-chip

Trong quá khứ, việc thiếu hụt hay đứt gãy chỉ nằm ở quốc gia hay khu vực và không có tính toàn cầu bởi khi đó, chưa có khái niệm sản xuất toàn cầu và rõ ràng, sự việc lần này xảy ra do covid và chiến sự là một lời cảnh tỉnh cho các nhà hoạch định chiến lược vĩ mô.