Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (thuế TTĐB) ưu đãi hơn cho các dòng xe thân thiện với môi trường, trong đó bao gồm ô tô điện và động cơ lai (hybrid).

Điểm quan trọng trong đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định là làm rõ loại xe kết hợp xăng-điện, nạp điện bằng hệ thống sạc điện riêng (plug-in hybrid) cùng dòng với xe lai (hybrid). Định nghĩa “xe thân thiện môi trường”, bao gồm các mẫu xe chạy xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, xe điện, còn có các loại xe sử dụng khí thiên nhiên có trong đề xuất để ưu đãi thuế, khuyến khích cho sản xuất.

Xe ô tô điện, xe lai (hybrid) được ưu đãi thuế hiện nay, chỉ có xe ô tô chở người dưới 24 chỗ thuần điện được giảm thuế TTĐB với mức thuế suất là 1-3% áp dụng từ 1/3/2022. Cụ thể, ô tô điện chạy pin dưới 9 chỗ ngồi chịu mức 3%; xe từ 10 - 16 chỗ ngồi và bán tải chịu mức 2%; và xe từ 16 - 24 chỗ ngồi ở mức 1%.