Kể từ năm 2022, đây là lần thứ 2 hãng General Motors (GM) tiếp tục vượt qua Toyota để giữ vững ngôi vương doanh số năm 2023.

Theo đó, doanh số của General Motors đạt khoảng 2,6 triệu xe mới, tăng 14,1% so với 2022. Trong khi đó, mức tăng của Toyota chỉ là 6,6%, tương đương với kết quả khoảng 2,25 triệu xe.

Theo số liệu của Wards Intelligence, thị trường Mỹ năm 2023 tiêu thụ khoảng 15,5 triệu xe, cao hơn đáng kể so với 13,9 triệu xe bán ra của năm 2022.