Lá phổi của ô tô – xe hơi nằm ở đâu? Chúng ta biết, chất lượng khí lưu thông trong cơ thể phụ thuộc vào khả năng lọc của phổi. Không khí môi trường sạch sẽ giúp cho phổi ít bị tổn thương và cơ thể ít đi các bệnh tật.

Ô tô cũng vậy, để chất lượng hòa khí (nhiên liệu và xăng/dầu) đảm bảo tinh khiết thì cần “phổi” thực hiện được chức năng lọc được các tạp chất.

Phổi ô tô chính là lọc không khí – lọc gió. Trước khi không khí được hút vào buồng đốt thì được lọc qua lọc gió. Do vậy, chiếc lọc gió trông đơn giản nhưng thực sự quan trọng.

loc-gio-o-to

Lọc gió đúng tiêu chuẩn, bảo dưỡng thường xuyên sẽ làm sạch không khí, cung cấp đủ lượng cần thiết để không xảy ra mất cân đối giữa tỷ lệ không khí và nhiên liệu.

Lọc gió không sạch, hoặc lọc gió dởm - fake có thể làm tăng tiêu hao nhiên liệu bởi cung cấp không đủ không khí dẫn đến giàu xăng/dầu trong buồng đốt, giảm công suất động cơ, nóng máy và tăng hao mòn.