Ngày xưa, chiếc xe bị sơn lại là vấn đề rất nghiêm trọng nhưng ngày nay chiếc xe bị sơn lại không còn là vấn đề quá ảnh hưởng đến giá trị chiếc xe nhưng tâm lý của người mua xe cũ, “sơn còn zin không” vẫn luôn là những câu hỏi đầu tiên.

Ngày xưa, sơn và vật liệu rất hiếm, hơn nữa hầu như không có sản phẩm tốt.

Ngày nay, sơn và vật liệu rất sẵn và nhiều lựa chọn cao cấp, các thương hiệu sơn ở ngoài gara cũng là các OEM của hãng xe. Thậm chí, cao cấp hơn như Dupont/Axalta...

son-dupont

Cho nên, về lý thuyết sơn dùng trong hãng xe và sơn ở các gara sửa chữa có thể là cùng phẩm cấp, cùng một thương hiệu.

Tuy nhiên, trong nhà máy là phủ sơn lên một chiếc vỏ “không tỳ vết” và môi trường sơn sạch, tiêu chuẩn hơn so với gara nên bề mặt sơn sẽ hoàn hảo hơn.

Sơn trong nhà máy có độ đồng đều cao hơn vì kỹ thuật viên hay robot đều sử dụng các “cữ” chuẩn trong dây chuyền hoặc cài đặt sẵn.

Vấn đề khác biệt này, các chuyên gia có chuyên môn sâu sẽ phát hiện ra dựa trên các đặc tính kỹ thuật sơn trong nhà máy hay sơn ngoài gara sửa chữa.

Trong môi trường sử dụng xe ô tô hiện nay, khó tránh được việc va quệt, sứt sát nhưng với vật liệu sơn tốt thì điều này cũng không nên quá bận tâm.

Trên thực tế, xe có bị đâm đụng nặng hay không mới quyết định đến giá trị và chất lượng sử dụng.