Chiếc xe cũng như một cơ thể, hoạt động xong cần được nghỉ ngơi và chăm sóc.

Bảo dưỡng là một cách chăm sóc và rất thiết yếu với ô tô “Người khỏe phải chăm, xe bền phải dưỡng”.

Hãng xe nào cũng có một quy trình bảo dưỡng cho mỗi mẫu xe của mình. Thông thường sẽ có 4 cấp bảo dưỡng tùy theo điều kiện nào đến trước;

- Cấp bảo dưỡng 5.000 km hoặc 6 tháng lưu hành đầu tiên và kế tiếp

- Cấp bảo dưỡng 10.000 km hoặc 12 tháng lưu hành đầu tiên và kế tiếp

- Cấp bảo dưỡng 20.000 km hoặc 24 tháng lưu hành đầu tiên và kế tiếp

- Cấp bảo dưỡng 40.000 km km hoặc 48 tháng lưu hành đầu tiên và kế tiếp

Hai điều kiện này thỏa mãn cơ bản để chiếc xe luôn luôn ở trong tình trạng tốt nhất.

bao-duong-o-to

Tuy nhiên, thời gian và chi tiết bảo dưỡng cũng có thể thay đổi. Nếu xe hoạt động ở một địa hình khắc nghiệt, tác nhân gây hao mòn lớn hoặc xe thường xuyên hoạt động với cường độ cao thì cần phải lập một chế độ bảo dưỡng thích hợp với thực tế.

Mỗi lần bảo dưỡng hết bao nhiêu tiền? Chi phí sẽ theo kỳ bảo dưỡng 5.000km, 10.000km, 20.000km, 40.000 km và khi thời gian hay số km sử dụng tăng lên chi phí cũng sẽ tăng theo số hạng mục và vật tư thay thế.

Kỳ bảo dưỡng thông thường (thay dầu máy, lọc dầu, kiểm tra, bảo dưỡng) từ khoảng 1 triệu đồng cho đến 15 triệu đồng tùy vào hãng xe và loại xe.