Trong xu thế “xê dịch” mang tính xã hội và tự nhiên, ngày nay các thương hiệu, sản phẩm có thể sở hữu chéo, thay đổi chủ hoặc gián tiếp qua các thị trường tiền tệ?

Ô tô là một lĩnh vực rộng lớn, đa dạng và có cấu trúc mở hơn bất cứ lĩnh vực nào.

Ô tô bắt đầu từ ý tưởng và chạy qua hàng ngàn khâu mới thành phẩm đến người sử dụng trong khi một sản phẩm từ hàng ngàn linh kiện được lắp ráp với nhau.

Ô tô có tính nhân bản, có mẫu xe có hàng triệu chiếc giống nhau “y xì đúc” nhưng lại dành cho hàng triệu người ở khắp mọi nơi trên thế giới này dùng?

Một sản phẩm hàng triệu chiếc, hàng triệu người dùng và hàng triệu cách “vần vò” nhưng có ai không biết cái Tên, không biết Họ là ai chứ?

Con người có tính huyết thống và bản mã gen (ADN) là không thể thay đổi. Ô tô thay bằng huyết thống bằng bản mã gen từ cội nguồn của nó?

(Còn tiếp)