Khi đã không cần đến bản mã gen như của con người để tạo nên một sản phẩm thì hà cớ gì lại phải đi mua lấy mã gen của người khác?

Nhưng có một sự kiên kết, mặc dù có thể mơ hồ nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, bản mã gen không thay đổi nhưng nó hiện hữu rất rõ trên những thứ gì do bộ gen đó tạo ra?

Rất nhiều thất bại đã xảy ra khi một thương hiệu nào đó bất ngờ chuyển nhượng và người mua mang về đổi luôn cả Tên và Họ?

Bí quyết chính là thứ gen - ADN mà thương hiệu sản phẩm tạo ra. Người mua có thể mua tất cả nhưng bộ gen của sản phẩm nó không nằm trên con người, nhà máy, khuôn mẫu, kinh nghiệm… mà nó nằm trong sự truyền tiếp và nếu không tiếp tục sự truyền tiếp thì nó chẳng khác gì cái “xác không hồn?”.

Có một câu chuyện về “ADN” không thể mua, không thể cứ làm chủ công nghệ là có thể làm được. Trong vô số các linh kiện, thiết bị công nghệ mà công ty vũ trụ Nasa của Mỹ phải mua, đặt hàng thì có một sản phẩm Nasa chỉ có thể sử dụng được của một công ty cực bé của Nhật Bản. Công ty này chỉ có 3 người nhưng thứ họ tạo ra, gần như không thể tìm được nguồn thay thế?


(Còn tiếp)