Tháng 8, doanh số Mitsubishi Epander lại vượt qua các đối thủ trong phân khúc, mẫu xe áp sát ngay phía sau là Toyota Veloz bị Xpander bỏ xa đến 1.300 điểm. Như vậy, tháng 8 Mitsubishi Xpander đã kịp giao cho khách hàng "tròm trèm" 2.842 chiếc.

Tháng 7 Mitsubishi bán được 2.771 chiếc Xpander. Cộng dồn 8 tháng đầu năm mẫu xe này bán được 13.697 chiếc, trung bình mỗi tháng tương với 1.700 xe.