Hiện nay, tính tổng chung các loại xe thì Việt Nam thì phải 1.000 người mới có khoảng 20 xe ô tô và theo dự báo, để đáp ứng nhu cầu của người dân thì thị trường ô tô đến năm 2025 mỗi năm phải cung cấp được từ 800.000 đến 900.000 xe.

Hiện nay, mỗi năm thị trường Việt Nam mới chỉ đang tiêu thụ được trên dưới 400.000 xe/năm và mức tăng trưởng khoảng từ 16 – 17%/năm. Trong những năm tới, các chính sách thuế ô tô ở các thị trường đều giảm, giá xe sẽ hấp dẫn hơn cộng với thu nhập ngày càng tăng cao thì việc dịch chuyển từ xe máy sang ô tô của người dân sẽ tăng lên nhanh chóng.

Tham khảo từ thị trường Thái Lan, cứ 1.000 người đã sở hữu 280 xe và ở Trung Quốc là 219 xe cho 1.000 dân.

ty-le-so-huu-o-to

Như vậy, để ô tô có thể đạt được mức phổ quát như hai nước so sánh trên, chúng ta cần một số lượng xe rất lớn, con số có thể lên đến 16 – 17 triệu ô tô các loại.

Với tốc độ tăng trưởng như hiện và và nếu đến năm 2025 sẽ đạt con số từ 800.000 đến 900.000 xe/năm thì cần đến 10 năm nữa thị trường Việt Nam mới có thể đặt mức 200 xe/1.000 dân.