Có lẽ không có giá trị thật, bởi bất cứ thứ gì đong đếm được thì tuỳ theo tình huống, bối cảnh và nhận thức khi nhận, chúng lại có những cảm xúc rất khác nhau?

Giá trị thật là một thứ tương đối, và vì thế người ta chỉ tương đối hoá nó bằng thứ người ta cho rằng đó là thứ xứng đáng với đồng tiền hay bất cứ thứ gì quy đổi sang được?

Trong khi ô tô là thứ có tính tương đối rất đặc trưng? Về mục đích cơ bản là giống nhau? Các tính năng cơ bản là thế nhưng giá bán thì nằm hoàn toàn ở các giá trị khác. Đó là những chiếc xe mới, thương hiệu và xuất xứ?

Còn những chiếc xe ô tô cũ? Giá trị tương đối còn có độ mở rộng hơn nhiều, bởi cùng thương hiệu, cùng xuất xứ và cùng môi trường sử dụng, có thời gian và cây số tương đương nhau nhưng lại rất khác nhau về số tiền mua?

Sự tương đối càng lớn thì khả năng rủi ro càng cao? Và để giảm đi rủi ro, người ta mới sinh ra một công cụ “bảo hiểm” và công cụ này trong xe hơi rất phổ biến, nhưng “bảo hiểm” chịu trách nhiệm cho người mua xe ô tô cũ không phải lo rủi ro thì dường như đang bị bỏ ngỏ?

gia-tri-that-cua-o-to