Bài trước zingxe đã giới thiệu đến quý vị về quy trình, trình tự các thủ tục đấu giá biển số xe ô tô, theo nghị quyết của Quốc hội sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023 và được thực hiện thí điểm trong 3 năm.

Để làm rõ thêm về quyền sở hữu biển ô tô thông qua đấu giá, trong bài này chúng tôi tiếp tục đề cập đến quyền lợi của người trúng đấu giá biển số xe.

Quyền của người trúng đấu giá biển số ô tô bao gồm: Được cấp văn bản xác nhận biển số xe trúng đấu giá sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá; được đăng ký biển số xe trúng đấu giá gắn với ô tô thuộc sở hữu của mình tại cơ quan công an nơi quản lý biển số ô tô trúng đấu giá, hoặc nơi người trúng đấu giá đăng ký thường trú, đặt trụ sở;

Được giữ lại biển số xe trúng đấu giá trong trường hợp xe bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển giao quyền sở hữu; được cấp lại biển số ô tô trúng đấu giá, văn bản xác nhận biển số xe trúng đấu giá khi bị mất, bị mờ, hỏng.

nguoi-trung-dau-gia-bien-so-o-to

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có văn bản xác nhận biển số ô tô trúng đấu giá, nếu người trúng đấu giá chết nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký xe để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số ô tô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe; người thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế được nhận số tiền người trúng đấu giá đã nộp sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá.

Mặc dù, nghị quyết này được thực hiện thí điểm trong 3 năm, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 nhưng sau khi hết thời hạn thí điểm, người trúng đấu giá biển số ô tô, người nhận chuyển nhượng, trao đổi, được tặng cho, thừa kế xe gắn biển số trúng đấu giá được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ quy định trong Nghị quyết này, trừ trường hợp luật, nghị quyết khác của Quốc hội có quy định khác.

Hiện nay, trên zingxe đang có dịch vụ “đấu giá” rất thú vị cho người mua và khi biển số có giá trị, được giao dịch thì chúng tôi cũng sẽ cung cấp dịch vụ này bên cạnh các dịch vụ tiện ích khác.