Xu thế mua vay trở nên phổ biến, đặc biệt sản phẩm là xe ô tô bởi đặc thù dễ quản lý, giá trị cao?

Vay mua trả dần, trả góp thực tế là hành vi tiêu dùng chủ yếu của nền kinh tế hiện đại. Cách tiếp cận tài chính này, rất phù hợp với giới trẻ và giúp họ mua được bất cứ thứ gì dù chưa có đủ tiền?

Về nguyên tắc, ô tô cũ nào ngân hàng cũng có thể cho vay và thông thường khoản vay được chấp nhận bằng khoảng 50-60% (cũng có thể lên đến 75% nếu hồ sơ người vay uy tín) giá trị định giá tại thời điểm (xe ô tô mới có thể được vay từ 80-100% giá trị xe) nhưng trở ngại của việc xác định chất lượng, giá trị xe ô tô cũ là việc các ngân hàng lo lắng vì tiềm ẩn nhiều rủi ro?

Đúng là xe cũ đánh giá được chất lượng là một việc khó vì tính tương đối, không có chuẩn nên việc ngân hàng thận trọng, phê duyệt khoản vay ô tô cũ thấp hơn xe mới cũng là dễ hiểu.

Ngân hàng kinh doanh tiền, họ cần phải giải ngân để “bán” tiền cho khách hàng nhưng người “mua” phải đáp ứng được những yêu cầu của ngân hàng để họ kiểm soát rủi ro?


Hiện nay, ngoài các điều kiện để được cấp tín dụng, tuổi xe (năm sản xuất và ngày đăng ký) gần như là khung cứng để làm căn cứ cho vay. Cụ thể, nếu xe vượt quá thời gian sử dụng 5 năm thì khoản vay rất khó được xem xét?

Tuy nhiên, vẫn có những ngân hàng có thể cho vay mua ô tô cũ hơn nếu chiếc xe được đánh giá thực tế chất lượng, còn giá trị cao, hồ sơ người vay tốt, tức là có khả năng thanh toán các kỳ thu nợ của ngân hàng.