Hiện nay xe điện tạm được phân làm ba loại, gồm; xe hybrid ((HEV), xe điện loại plug-in hybrid (PHEV) và xe thuần điện (EV).

Tuy nhiên, xe hybrid ((HEV) và xe điện loại plug-in hybrid (PHEV) vẫn lắp động động cơ (xe lai) đi kèm nên sử dụng dầu bôi trơn cho động cơ, hộp số như xe chạy động cơ truyền thống.

Xe thuần (EV) khác biệt do việc đổi chỗ cho động cơ bằng cụm mô tơ. Mặc dù mô tơ cũng phải bôi trơn nhưng chỉ các các ổ đỡ  (dạng đặc/mỡ)  chứ không sử dụng dầu máy. Nhưng xe thuần điện vẫn sử dụng dầu cho hộp số, cầu trước – sau (e-axle) và việc thay dầu bơi trơn các bộ phận này cũng tuân theo định kỳ của nhà sản xuất.