Có giai thoại nói rằng, có một ông vua của một bang Ấn Độ vì bị phân biệt đối xử khi ông ấy vào một cửa hàng xe Rolls-Royce ở Luân Đôn. Thấy ông tầm thường nên nhân viên bán hàng đuổi ông ra khỏi cửa hàng và tức quá, ông ấy đã mua 6 cái Rolls-Royce mang về Ấn Độ làm xe quét rác. Giai thoại này còn dài, tuy nhiên chiếc xe gắn chổi quét rác như trong ảnh kỳ thực để làm sạch đường đi giúp tiết kiệm lốp xe.