Câu chuyện về viết tên xe không chỉ có ở người mua xe mà còn tồn tại ở trong hầu hết các chuyên gia ô tô nói chung từ bậc hàn lâm cho đến các kỹ thuật viên lâu năm?

Mặc dù những tầng lớp này "trên thông nguyên lý, dưới tường gầm bệ” nhưng để đọc đúng, viết đúng tên các hãng xe, tên xe, nếu làm một bài “test” thì khả năng có đến 90% không đạt điểm tuyệt đối.

Tên hãng xe và tên xe đều có một nguyên cớ, có thể là tên một người, một địa danh hoặc có thể là bất kỳ cái gì mà người ta thấy phù hợp với ý tưởng người sáng lập, sáng tạo nghĩ đến. Đọc lịch sử các hãng xe, tên xe có nhiều tên hãng xe, tên xe là một câu chuyện tình rất lý thú.


Tên hãng xe và tên xe có giống như chúng ta học đọc và viết? Nếu chúng ta đọc và viết thành thạo, chắc chắn phải thuộc bảng chữ cái, ghép chữ và các cấu trúc đặt câu...

Tên hãng xe và tên xe, có thể diễn giải cho chuyên môn đó chính là những thứ rất cơ bản nên giới làm nghề ô tô viết chuẩn, đọc thông cũng như là một niềm tự hào cho ngành nghề của mình.