Cũng như hai bài trước zingxe đề cập đến ô tô tiêu chuẩn Mỹ hay châu Âu, dựa trên kết quả đánh giá của NHTSA hay Euro NCAP thì khu vực Đông Nam Á cũng có một đơn vị đánh giá ô tô của khu vực, bên cạnh các tiêu chuẩn riêng của các quốc gia trong khối.

Tổ chức đánh giá này có tên ASEAN NCAP, viết tắt từ ASEAN New Car Assessment Program – dịch ra tiếng Việt là Chương trình Đánh Giá Ô tô Mới Cho Các Nước Trong Khu Vực Đông Nam Á. Tổ chức này được thành lập vào 07/12/2011, cũng có tiêu chí tương tự như các tổ chức khác, mục đích để cho người tiêu dùng có thể chọn cho mình những chiếc xe an toàn.

ASEAN-New-Car-Assessment-Program

Để tối thiểu hóa các vấn đề kỹ thuật phức tạp, ASEAN NCAP đánh giá mức độ an toàn của xe ô tô mới ở Đông Nam Á và sẽ xếp hạng đánh giá theo “tiêu chuẩn từ 1 đến 5 sao”. Chiếc xe nào được xếp hạng sao càng cao thì sẽ càng an toàn.

Trước đây, ASEAN NCAP có 2 loại xếp hạng trong hệ thống đánh giá. Một hệ thống xếp hạng được áp dụng tới cuối năm 2016 và từ năm 2017 đến 2020, một hệ thống xếp hạng mới được giới thiệu và áp dụng.

Tiêu chuẩn đầu tiên là Bảo Vệ An Toàn Cho Người Lớn (AOP - Adult Occuppant Protection) bao gồm người lái và hành khách phía trước. Tiếp đến là Bảo Vệ An Toàn Cho Trẻ Em (COP - Child Occuppant Protection) và các thử nghiệm va chạm.