Xe máy trên thế giới thì gần như bão hòa và số lượng xe máy lớn nhất tập trung vào các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam và Pakistan.

Số lượng của hai vị trí dẫn đầu trong thống kê tiêu thụ xe máy đều trên 20 triệu xe/năm.

Việt Nam những năm gần đây đều tiêu thụ hơn 3 triệu xe máy/năm và số lượng xe đang lưu hành đến thời điểm hiện tại khoảng 60 triệu xe máy. Hai địa phương tập trung nhiều nhất là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với khoảng từ 7 triệu đến hơn 8 triệu xe.

Điều sẽ xảy ra trong tương lai là xe hơi sẽ thay dần xe máy, trong khi số xe hơi ngày càng tăng tính trên dân số thế giới thì xe máy lại đang đi ngược chiều với tốc độ tương đương.